Start Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Sa estratehiyang ebanghelisasyon, ang mga paring Espanyol o prayle.

Ang dyaryong El Comercio ay unang inilathala noong 1858 sa pamamahala ng isang patnugot na nagngangalang Soler, ngunit hindi ito nagtagal.

Noong 1869, muli itong binuhay nila Joaquin de Loyzaga at Francisco Diaz Puertas.

Ito rin ay ang mga karapatan at tungkulin na ipagkatiwala at ipinagkaloob sa hari ng Espanya upang mmapayapa ang Pilipinas.

Tinatawag rin sila na di-sibilisado dahil ang kanilang pamumuhay ay kakaiba sa Europa lalo na sa Espanya.

Ang mga encomendor na napagkalooban ng encomienda at naging tagapamahala sa nasasakupan.

Sa sistemang ito, ang Pilipinas ay nakaranas ng kahirapan sa buhay.

Just keep in mind that all the negative thoughts you have is just the product of depression. Slowly, you will see yourself, out in that dark cell and slowly stepping on the green grass, on that renewed light that you haven't seen for a very long time.